Preview

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ບັນຫາໄພເງິນເພີ້ ແລະເສດຖະກິດຝືດເຄືອງທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີຂີດຈໍາກັດໃນດ້ານງົບປະມານການສຶກສາ ກໍເພີ້ມຂຶ້ນ

Please log in to download this media. Not registered? Register now!