Preview

Ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước chỉ sau hơn một năm được đưa lên vị trí này

Please log in to download this media. Not registered? Register now!