Preview

Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo trong lúc ông Blinken đến Seoul | VOA

Please log in to download this media. Not registered? Register now!