Preview

Việt Nam thúc đẩy dự án điện khí từ mỏ Cá Voi Xanh, hy vọng có dòng khí đầu tiên vào quý 4/2026

Please log in to download this media. Not registered? Register now!