Preview

Thứ trưởng Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng cho rằng công tác người Việt ở nước ngoài đạt kết quả tích cực; tuy nhiên nhiều nhà quan sát cho rằng thực tế không phải như thế.

Please log in to download this media. Not registered? Register now!