Preview

Dịp 50 năm trận hải chiến tại Hoàng Sa không diễn ra cuộc tưởng niệm đông người và công khai nào tại Việt Nam.

Please log in to download this media. Not registered? Register now!