Preview

Nhiều người dân tại hai địa phương miền Trung là Quảng Nam và Thừa Thiên- Huế chịu cảnh ô nhiễm, cơ cực do quản lý yếu kém của cơ quan chức năng.

Please log in to download this media. Not registered? Register now!