Preview

Hai tổ chức nhân quyền Human Rights Watch và Amnesty International kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Trương Văn Dũng.

Please log in to download this media. Not registered? Register now!